Επικυρώνοντας τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες τον Μάρτιο του 2007, η Ελλάδα υπέγραψε τη Σύμβαση σχετικά με την Κοινωνική Ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Σε διάφορα σχετικά άρθρα, όπως πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την αναπηρία και την εκπαίδευση (άρθρο 24), τη συμμετοχή στη δημόσια και πολιτική ζωή (άρθρο 29) και τη συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την αναψυχή, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό (άρθρο 30), η Ελλάδα δεσμεύτηκε να εξαλείψει τα εμπόδια και τις διακρίσεις και να επιτρέψει τη ενεργή συμμετοχή της ομάδας στόχου σε όλες τις παραπάνω δραστηριότητες.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα ψηφιακά μέσα παίζουν σημαντικό ρόλο σε διάφορες λειτουργίες: μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σύστημα υποστήριξης και ενδυνάμωσης. Έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το στίγμα και να διαμορφώσουν τις συμμετοχικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα, η ψηφιοποίηση αποτελεί επίσης πρόκληση, ιδίως όσον αφορά την κατανόηση και τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου και του διαδικτυακού κόσμου, γενικότερα.

Το εκπαιδευτικό μάθημα "Active Media Work with Mentally Impeared Young People" ξεκινά εδώ και στοχεύει στο να διερευνήσει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των ψηφιακών μέσων και να ευαισθητοποιήσει τις ευάλωτες ομάδες στόχους, μέσα από 3 Διαδικτυακά Μαθήματα, τα οποία ανταποκρίνονται σε τρεις ενότητες.

Οι ενότητες είναι δομημένες ως εξής:

  • Στην κατηγορία Βασικές γνώσεις μπορείτε να αποκτήσετε όλο εκείνο το θεωρητικό υπόβαθρο σε σχέση με διάφορες θεωρίες και χρήσιμες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε. Θα μπορείτε να βρείτε αναφορές σε μελέτες και άλλες ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις.
  • Κάτω από τη θεματική της Πρακτικής μπορείτε να εφαρμόσετε μόνοι σας το πρακτικό κομμάτι και να λάβετε προτάσεις για τη δική σας εκπαιδευτική εργασία με τους εφήβους και τους νεαρούς ενήλικες που αντιμετωπίζουν αναπτυξιακές διαταραχές.
  • Η εμπειρία και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις γνώσεις και την πρακτική των παρεχόμενων διαδικτυακών μαθημάτων μπορούν να επανεξεταστούν στον τομέα της ανταλλαγής και του προβληματισμού. Μια προγραμματισμένη διαδικτυακή συνάντηση με τον ηλεκτρονικό εκπαιδευτή και τους άλλους μαθητές θα υποστηρίξει αυτήν τη διαδικασία μετά το τέλος κάθε εκπαιδευτικής ενότητας. 

Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας εάν θέλετε να ξεκινήσετε με την κατηγορία Βασικές γνώσεις ή εάν θέλετε να αρχίσετε κατευθείαν από το Πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης. Αυτό εξαρτάται από τις προηγούμενες γνώσεις σας στον αντίστοιχο θεματικό τομέα.

Πριν ξεκινήσετε, μάθετε περισσότερα σχετικά με την προέλευση της εκπαίδευσης και πώς είναι δομημένη.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια ευκαιρία να ξεπεράσουμε τον στιγματισμό του να είσαι «διαφορετικός» ή της ανάγκης να έρθεις σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Προσφέρουν δυνατότητες συμμετοχής σε διαφορετικές κοινότητες και πραγματοποίησης ιδεών.

Από την άλλη, τα παιδιά με νοητική αναπηρία αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα στην ερμηνεία εικόνων, ειδήσεων ή παιχνιδιών, κειμένων και συμβόλων, όπως χρησιμοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συχνά δεν καταλαβαίνουν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ιστοσελίδες έχουν αντίκτυπο σε έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων και ότι το περιεχόμενο παραμένει στο διαδίκτυο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.


Οι νέοι με κάποιου είδους  νοητική ή αναπτυξιακή αναπηρία δεν μπορούν να ταξινομήσουν σωστά τα φαινόμενα στον ψηφιακό κόσμο ή να κατανοήσουν την ειρωνεία, τα αστεία ή τα «Ψεύτικα Νέα». Δεν έχουν κριτήρια αξιολόγησης σχετικά με τη λεπτή γραμμή σε περίπτωση αξιοποίησης υλικού που στοχεύει στο να τιμωρήσει ή να προσβάλει κάποιον άλλον και να είναι ον ίδιος θύτης σε περιπτώσεις εκφοβισμού.


Τα ψηφιακά παιχνίδια είναι πολύ δημοφιλή στους νέους και προσφέρουν ευκαιρίες για τη βελτίωση της μάθησης και την ενδυνάμωση των ατομικών τους δεξιοτήτων. Αυτή την στιγμή, η ομάδα στόχου είναι επιρρεπής στον εθισμό και στην επιρροή που της ασκείται και δεν γνωρίζει ότι κάθε τρόπος προσέγγισης δεν είναι απαραίτητα για καλό σκοπό. Από την άλλη, υπάρχουν εφαρμογές ή παιχνίδια που χρησιμοποιούνται ως μέσο προώθησης της δημιουργικότητάς τους ή έκφρασης του εαυτού τους.   

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιο είδος περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιηθεί, και σε ποιες περιπτώσεις.