Door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap in maart 2007 te ratificeren, heeft België zich ertoe verbonden om de volledige inclusie van personen met een handicap te bevorderen. In verschillende artikelen zoals de toegang tot informatie en onderwijs (art. 24), de deelname aan het openbare en politieke leven (art. 29) en de deelname aan het culturele leven, de recreatie, de vrijetijdsbesteding en de sport (art. 30), verbindt België zich ertoe om de belemmeringen weg te nemen en deelname mogelijk te maken.

In deze context spelen digitale media een belangrijke rol in verschillende functies: ze kunnen worden gebruikt als een ondersteunend systeem; ze hebben het potentieel om stigma's te verminderen en participatieve processen vorm te geven. Tegelijkertijd vormt de digitalisering echter ook een uitdaging, vooral wat betreft het begrip en het gebruik van digitale inhoud.

De training "Mediacoach Welzijn" begint hier en wil in drie modules de mogelijkheden van digitale media verkennen en mensen sensibiliseren voor risico's.

De modules zijn als volgt opgebouwd:

  • In de categorie Achtergrondkennis kunt u basiskennis opdoen. U ontvangt verwijzingen naar studies en andere interessante publicaties.
  • Onder Praktijk kunt u de ervaren kennis zelf toepassen en krijg je suggesties voor je eigen onderwijswerk met tieners en jongvolwassenen.
  • De ervaren en geleerde lessen uit de achtergrondkennis & -praktijk kunnen worden gereflecteerd. Een geplande online bijeenkomst met de e-tutor en de andere leerlingen zal dit proces ondersteunen.

U kunt zelf bepalen of u begint met de categorie achtergrondkennis of dat u direct aan de slag gaat met de praktijk. Dit is afhankelijk van je eigen voorkennis van het betreffende vakgebied.

Voor u van start gaat, moet u meer te weten komen over het ontstaan van de opleiding en de structuur ervan.

Sociale media is een kans om de stigmatisering van het 'gehandicapt zijn' te overwinnen of om solidariteit te ervaren en in contact te komen met mensen. Ze bieden mogelijkheden om deel te nemen aan verschillende gemeenschappen en om ideeën uit te laten komen.

Aan de andere kant hebben kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking meer moeite met het interpreteren van beelden, nieuws, of spelletjes, teksten en symbolen zoals die in sociale media worden gebruikt. Ze begrijpen vaak niet dat sociale media of websites veel mensen bereiken en dat de inhoud heel lang op het internet blijft staan.

Jongeren met een verstandelijke beperking kunnen fenomenen in de digitale wereld niet correct classificeren. Ze hebben moeite met het begrijpen van ironie, grappen of 'Fake News'. Ze hebben geen gevoel voor de fijne kneepjes van het vak. Ze kunnen vaak te snel en gemakkelijk foto's maken en bewerken om iemand te straffen of te beledigen en een pestkop zijn.


Digitale games zijn erg populair onder jongeren en bieden mogelijkheden om het leren te verbeteren en de individuele sterke punten te leren kennen. De doelgroep is echter ook erg vatbaar voor verslaving en weten niet dat positieve feedback ook van mensen met slechte bedoelingen kan komen. Aan de andere kant zijn er grote mogelijkheden om bestaande inhoud op het internet te gebruiken om creatief te zijn en zich te uiten. Maar niet alles wat mogelijk is, mag ook. Daarom is het belangrijk om te weten welk soort inhoud in welke gevallen gebruikt kan worden.